Տրանսպորտի մոնիթորինգը

Wialon համակարգում

Ավտոհավաքակայանի աշխատանքը բարելավելու համար ընդունելի և արդյունավետ մեթոդներից մեկն է տրանսպորտի մոնիթորինգը GPS  առցանց ռեժիմում: Գործող վերահսկման համակարգի տեղադրումը թույլ է տալիս բարելավել բիզնես գործընթացները և կանխել`

  • տեղաշարշման միջոցների ոչ նպատակահարմար օգտագործումը;
  • վառելիքի ապօրինի դատարկումը;
  • աշխատակիցների կողմից անմիջական աշխատանքային պարտականությունների անփույթ կատարումը:

Ցանկացած բիզնեսում Wiallon համակարգը թույլ է տալիս գտնել աշխատանքի լավագույն տարբերակները առաջադրանքներ  կատարելու համար:

Հնարավորությունները

Դիտեք տրանսպորտային միջոցները առցանց ռեժիմում
Քարտեզի վրա հետևեք օբյեկտների գտնվելու վայրին և դրանց տեղափոխումներին:
Վերահսկեք հիմնական ցուցանիշները
Ստուգեք օբյեկտների տրված պարամետրերի փոփոխությունները՝ շարժման արագությունը, վառելիքի, ջերմաստիճան մակարդակը և այլն:
Հեռակա կարգով վերահսկեք օբյեկտները և վարորդներին
Կարգավորեք հրամանի կատարումը, առաջադրանքների ավտոմատ կատարումը, ստեղծեք նշանակումներ և այլն:
Եղեք իրազեկ օբյյեկտի հետ կապված փոփոխությունների մասին
Ստացեք ծանուցումներ օբյեկտի ակտիվության և պարամետրերի փոփոխությունների մասին
Հետևեք երթուղիների իրագործմանը
Օբյեկտի տեղաշարժման մոնիթորինգ նշանակված երթուղիով, շեղմամբ և ուշացմամբ
Ստացեք օբյեկտների աշխատանքի վերլուծություն
Ստացեք օբյեկտների աշխատանքի վերլուծություն
Թողեք ձեր տվյալները
և մենք կզանգահարենք ձեզ
Call Now Button