Ստացիոնար օբյեկտների վերահսկում

Ստացիոնար օբյեկտների վերահսկում

Ստացիոնար օբյեկտների վերահսկում

Անշարժ օբյեկտների վերահսկման  որոշումը թույլ է տալիս ապահովել հեռակառավարումը և կարգավորումը էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պահուստային համակարգով:

Դիզել գեներատորների տեղեկայանքի վերահսկման համակարգը  թույլ է տալիս վերլուծել վառելիքի ծախսի, օժանդակ սարքավորումների աշխատանքի տվյալները և անմիջապես վերահսկել անկախ իրավիճակները:

Էլեկտրաէներգիայի արտադրման վերահսկում

Վառելիքի վերահսկում և ծախսերի հաշվառում

Ջերմաստիճանի և հզորության վերահսկում

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակի վերահսկում

Արտակարգ իրավիճակների մասին ծանուցումներ ստանալը

Արտակարգ իրավիճակների մասին ծանուցումներ ստանալը

Ինչպես է դա աշխատում?

Սխեմայի դասավորության և կիրառման առավելությունները

Սխեմայի դասավորության և կիրառման առավելությունները

Սխեմայի դասավորության և կիրառման առավելությունները

Wialon բջջային հավելվածը թույլ է տալիս վերահսկել գեներատորն առցանց ռեժիմում բջջային հեռախոսի միջոցով: Համակարգից օգտվելիս դուք կստանաք հետևյալ տվյալները.

  • հաշվետվություններ վառելիքի լցավորումների, դատարկումների մասին;
  • վառելիքի փաստացի ծախս;
  • վառելիքի ակնթարթային սպառում (լ/ժ);
  • շարժիչի աշխատանքի ռեժիմը` պարապ, օպտիմալ, գերբեռնվածություն;
  • շարժիչի աշխատանքի ժամանակը;
  • շարժիչի պտույտները;
  • հովացուցիչ հեղուկի ջերմաստիճանը և այլն:
Թողեք ձեր տվյալները
և մենք կզանգահարենք ձեզ
Call Now Button